Matematik för Gymnasiet

Latest ekit news

Ekit Latest News

Matematik 1 abc

Taluppfattning och Aritmetik
– Prioriteringsreg

Räkneordning:

1- Parenteser

2- Potenser

3- Multiplikation och division

4- Addition och subtraktion

Exempel 1:

Solve for A